Terug naar overzicht

Actief overwinteren doe je zo

Onze adviezen over je zwembad tijdens de winterperiode

De meeste klanten kiezen momenteel om het zwembad actief te laten overwinteren. Uiteraard gaan we hierbij het zwembad niet meer verwarmen maar enkel laten circuleren en filteren. Dit heeft als grootste voordeel dat men na de winterperiode op korte termijn terug kan zwemmen vermits het water tijdens deze periode op peil is gehouden. Uiteraard dien je hiervoor wel wat aanpassingen en voorzorgen te nemen om je zwembad winterklaar te maken. Hieronder vatten we deze even samen.

Zwembadpomp

Bij gebruik van een standaard (niet regelbare snelheid) pomp dient men deze in te stellen via de tijdschakelaar. Wij raden aan om deze 3x per 24 uur een uurtje te laten werken. Dit is voldoende filtratie tijdens de winterperiode. OPGELET: bij een lange vorstperiode dient men de pomp continu te laten werken, en dit zowel ’s nachts als tijdens de dag!

Bij gebruik van een regelbare snelheidspomp raden wij aan om deze continu te laten werken op een lage snelheid. Dit zorgt voor een continu filtratie en is voldoende tijdens deze winterperiode. OPGELET: bij een lange vorstperiode dient men de snelheid te verhogen naar eventueel de hoogste snelheid!

Aanzuigleidingen

Tijdens de winterperiode dient men ervoor te zorgen dat alle aanzuigleidingen open staan zodat er op elke leiding circulatie is. Dus ook de stop van de stofzuigeraansluiting verwijderen en deze kraan mee open zetten. Skimmer(s) en bodemput(ten) ook volledig mee open zetten.

Warmtepomp

Tijdens deze periode dient men uiteraard niet meer door de warmtepomp te gaan met het water. De by-pass die is voorzien dient hiervoor even aangepast te worden. De tussenkraan van deze by-pass dient volledig open gezet te worden en de kranen van de in- en uitgang dienen dicht gezet te worden. Nu kunnen deze leidingen worden losgekoppeld van de warmtepomp. Ook in het technisch lokaal kunnen deze worden losgekoppeld onder de kraan. Deze leidingen dienen volledig watervrij gemaakt te worden. Als deze ondergronds lopen kunnen ze worden leeggezogen met een waterzuiger of leeggeblazen worden met een compressor. Als dit is gebeurt kan je de warmtepomp nog even kantelen zodat het laatste water uit de warmtepomp loopt. Hierna kunnen de leidingen terug aangekoppeld worden aan de warmtepomp. In het technisch lokaal raden wij aan om deze los te laten! Plaats de beschermhoes over de warmtepomp en deze is klaar voor de overwintering.

Zandfilter

De zandfilter heeft niet direct een aanpassing nodig en mag dus gewoon op filteren blijven staan. Uiteraard dien je tijdens de winterperiode ervoor te zorgen dat het niveau van het zwembad op peil blijft. Wanneer het water te hard is gestegen na een regenbui, dient men uiteraard dit te laten zakken door een backwash uit te voeren (idem als in de zomermaanden).

Bladernet

Rolluik

Zowel de inbouw- als opbouwrolluiken dienen gesloten te worden tijdens de winterperiode. Om eventueel vuil tegen te houden kan er gebruik gemaakt worden van een bladernet . Dit dient over de lamellen geplaatst te worden en zal bladeren en ander vuil uit het zwembad houden. OPGELET: tijdens een vorstperiode mag het rolluik nooit worden geopend! Wij raden wel aan om af en toe het rolluik eens te openen en te sluiten tijdens de winterperiode. Uiteraard dus enkel bij geen vorst en eerst het bladernet verwijderen. Bij het openen kan je even nakijken en indien nodig het vuil uitscheppen of zelfs stofzuigen. Zo zal het water in optimale kwaliteit blijven.

Manuele zomerafdekking

Alle manuele zomerafdekkingen raden wij aan om veilig en droog op te bergen. Dit zal de levensduur verlengen. Wanneer er geen rolluik aanwezig is, kan er gebruik gemaakt worden van een bladernet of een professionele winterafdekking. Dit zal dus ook het vuil uit het zwembad houden. Onder deze afdekking kan het zwembad ook gewoon in werking blijven.

Automatische dosering

Tijdens de winterperiode mogen de doseringen gewoon in werking blijven, maar dit is niet noodzakelijk. Wanneer de watertemperatuur gezakt is tot onder 10 à 15 °C, hoeft er niet veel chloor meer gedoseerd worden. OPGELET: wel altijd de doorstroming laten open staan zodat de sondes nat blijven. Wanneer men opteert om de dosering in werking te laten, dient men even de streefwaarde van de chloor aan te passen. Deze mag gezakt worden naar ± 550 à 600 mV. De streefwaarde van de pH dient men niet aan te passen.

Bijkomende opmerkingen

Wij raden aan om geregeld eens een kijkje te nemen rond het zwembad en in het technisch lokaal. Het standaard onderhoud zoals reinigen van skimmermandje, pompmandje, backwash, … dienen ook in deze periode opgevolgd te worden.

Kijk ook zeker tijdens een stevige vorstperiode heel de werking even na zodat alles normaal in werking is.

BELANGRIJK: Enige schade veroorzaakt door vorst valt NOOIT onder garantie. Voorkomen is beter dan genezen!