Terug naar overzicht

Hoe behandel ik mijn zwembadwater?

Onze adviezen over waterbehandeling

Het water in een zwembad dient uiteraard continu behandeld te worden om bacteriën en dergelijke te voorkomen. Momenteel zijn er tal van mogelijkheden, echter tot op heden heeft een ontsmetting op basis van chloor nog steeds het beste resultaat. Alle bijkomende hulpmiddelen zijn niet direct overbodig, maar meestal hebben deze nog een bepaalde toevoeging van chloor nodig.

Chloortabletten en -granulaat

Dit is de meest gekende ontsmetting op de markt, maar daarom niet altijd de efficiëntste. Het grote nadeel van dit gebruik is de moeilijke dosering en het gehalte cyaanzuur dat aanwezig is. Tabletten lossen traag op en het granulaat gebruikt men meestal voor het uitvoeren van een shockbehandeling. In beide gevallen is het bijna onmogelijk om een correcte dosering uit te voeren waardoor er soms te veel en soms te weinig ontsmetting zal zijn. Voordeel is dat men geen bijkomende apparatuur dient aan te kopen vermits alles manueel zal toegevoegd worden. Uiteraard is het correct meten van het grootste belang!

Vloeibare chloor

Vloeibare chloor

Bij het gebruik van vloeibare chloor als ontsmetting, is het telkens aan te raden om deze automatisch toe te voegen via beschikbare toestellen. Het manueel toevoegen van vloeibare chloor is niet aan te raden vermits men dit in kleine hoeveelheden zou moeten uitvoeren. Grootste voordeel van vloeibare chloor is het feit dat hierdoor geen cyaanzuur in het water zal terecht komen. Nadeel is dat deze chloor wordt afgebroken door zonlicht, waardoor er een continu (automatisch) dosering zal moeten plaatsvinden. Met de doseersystemen op de markt is het trouwens makkelijk om een lage chloorwaarde te creëren, en dit ook te houden. Net genoeg voor voldoende ontsmetting, zonder hinder te ondervinden van geur of prikkelende ogen.

Watersens Doseersysteem

Automatische dosering

De Watersens dosering zorgt voor een automatische controle en bijsturing van het pH- en chloorniveau in het zwembad met een minimum gebruik van chemicalien. Deze dosering wordt gebruikt met de bestaande filterinstallatie en optimaliseert het filtratieproces. Door gebruik te maken van een bestaande wateraftakking, wordt alles gemeten in het toestel door middel van meegeleverde sondes. De meetsondes zijn van hoogwaardige kwaliteit waardoor een minimum onderhoud is verreist. Het toestel is tevens voorzien van flow-switch waardoor het toestel enkel gaat doseren wanneer de installatie in werking is. Via het touchscreen is gebruik en instellingen kinderspel.

Zoutelektrolyse

Door gebruik te maken van een zoutelektrolyse is het toevoegen van andere chloorproducten overbodig. Door het toedienen van het voorgeschreven aantal zwembadzout aan het water, zal de zoutelektrolyse dit zout omzetten in chloor en nadien terug in zout. Hierdoor is er tevens een continu ontsmetting van het zwembadwater. Het grote voordeel is dat men geen chloorproducten meer dient aan te kopen. Nadeel is de invloed van het zout in het water op alle bijhorende materialen zoals pomp, filter, warmtepomp, rolluik, … Dit zout werkt in op deze materialen, waardoor de levensduur flink kan ingekort worden. De meeste systemen hebben een zouttoevoeging nodig van 4 à 5 gram per liter water.

Hydrolyse

Deze nieuwste vorm van ontsmetten in de zwembadwereld is vergelijkbaar met de traditionele zoutelektrolyse, met als groot voordeel dat deze werken op een laag zoutgehalte. In tegenstelling tot de zoutelektrolyse hebben deze toestellen een zoutgehalte nodig van ongeveer 1 à 1,5 gram per liter water. De verdere werking is puur gebaseerd op chemische reacties. Hydrolyse splitst namelijk watermoleculen (H2O) in H en O atomen waarbij vrije radicalen ontstaan. Deze vrije radicalen vormen oxidanten die krachtiger zijn dan chloor: OH-, O, O3, H2O2 en O2. Het voordeel hiervan is dat deze radicalen binnen seconden desinfecteren en dan weer terugvallen in water; er worden dus geen schadelijke bijproducten geproduceerd zoals bij chloor. Naast deze vrije radicalen wordt er een klein beetje natriumhypochloriet gemaakt om een residu werking in het zwembad te garanderen.

Overige waterbehandeling

Verder zijn er nog een paar bijkomende waterbehandeling toestellen, echter zijn deze enkel als hulpmiddel voor bovenstaande technieken. UV-sterilisatie, ozonator, ionisator en dergelijke zijn bijkomende hulpmiddelen, maar staan nooit garant voor een volledige ontsmetting. Deze toestellen kunnen helpen bij een minder gebruik van ontsmettingsproducten, zonder deze te kunnen uitsluiten.

Let op!

Alle manieren van zwembadontsmetting dienen telkens gebruikt te worden volgens aangewezen hoeveelheden. Lees telkens de handleiding en etiketten op de verpakking voor een goed gebruik. Van het grootste belang is het om een perfecte pH-balans te hebben in het zwembadwater. Enkel zo kunnen alle manieren van waterbehandeling perfect uitgevoerd worden. Zorg er steeds voor dat de pH-waarde van het zwembad tussen 7,2 en 7,6 ligt. Elke ontsmetting zal enkel zo een perfect resultaat geven!

Bekijk alle chemicaliën op Zwemco.be Bekijk alle waterbehandelingsapparaten op Zwemco.be